Polityka prywatności i plików cookies

Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii w ramach korzystania ze strony internetowej: www.architectoffreetime.com

W razie jakichkolwiek wątpliwości w zakresie postanowień niniejszej Polityki Prywatności i Polityki Cookies możesz skontaktować się z Administratorkami poprzez adres e- mail: contact@architectoffreetime.com

Żadne dane osobowe i adresowe podane przez Użytkownika na stronie www.architectoffreetime.com nie będą udostępniane ani odsprzedawane osobom czy podmiotom trzecim.

Dane osobowe

 1. Podanie jakichkolwiek danych jest dobrowolne
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych
 3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych podmiotom trzecim
 4. Użytkownikowi przysługują następujące uprawnienia:   
  • prawo dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich sprostowania,usunięcia lub ograniczenia przetwarzania
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych
  • prawo do przenoszenia danych,
  • prawo żądania dostępu do danych,prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli uprzednio wyraziłeś/aś taką zgodę,
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uznasz, że przetwarzanie Twoich danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych.
 5. Administrator zapewnia podjęcie wszelkich środków bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych wymaganych przez przepisy o ochronie danych osobowych
 6. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że powierza przetwarzanie danych osobowych następującym podmiotom:

OVH SAS RCS Lille Métropole 424 761 419 00045, Code APE 2620Z, N° TVA : FR 22 424 761 419, Siège social : 2 rue Kellermann – 59100 Roubaix – France – przechowywanie danych osobowych na serwerze

Google  –  kontakt poprzez skrzynkę e-mail. Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy

Pliki cookies

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookies. Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.

Pliki cookies umożliwiają Administratorowi:

 • tworzenie statystyk, korzystanie z funkcji analitycznych
 • korzystanie z narzędzi marketingowych (remarketing)
 • zapewnienie prawidłowego działania strony
 • zapewnienie możliwości korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych

Podczas pierwszej wizyty na stronie wyświetlana jest informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie i zamknięcie tej informacji oznacza, że Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności.

Użytkownik ma  możliwość konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwi przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym. W takiej sytuacji, korzystanie ze strony może być jednak utrudnione.

Komentarze

 1. W przypadku dodanie przez Użytkownika komentarza do artykułu, podane dane nie są wykorzystywane w celach marketingowych przez Administratora.
 2. Wszelkie dane użyte w komentarzu przechowywane są na WordPressie na serwerze OVH.
 3. Dane w bazie systemu WordPress są przechowywane przez cały okres funkcjonowania Strony. Dane zostaną usunięte z bazy, gdy Strona przestanie istnieć.
 4. Dane przetwarzane są na Stronie wyłącznie w celu opublikowania komentarza. Część danych (imię i nazwisko, zdjęcie profilowe) będą dostępne publicznie na Stronie przy dodanym komentarzu. Do pozostałych danych nie mają dostępu osoby postronne
 5. Komentarze mogą być sprawdzane za pomocą automatycznej usługi wykrywania spamu

Kontakt e-mailowy

 1. Użytkownik kontaktując się z Administratorem za pośrednictwem poczty elektronicznej, przekazuje adres e-mail jako adres nadawcy wiadomości
 2. Wiadomość w swojej treści może zawierać inne dane osobowe Użytkownika
 3. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w tej sytuacji jest zgoda Użytkownika wynikająca z zainicjowania kontaktu z Administratorem
 4. Wszelkie dane osobowe przekazywane Administratorowi w wiadomości e-mail przetwarzane są wyłącznie w celu korespondencji z Użytkownikiem
 5. Treść wiadomości może podlegać archiwizacji. Zarówno treść jak i dane nadawcy przechowywane są na serwerze skrzynki pocztowej

Filmy z serwisu Youtube

 1. Wyświetlając film pochodzący z serwisu Youtube zamieszczony na stronie, Użytkownik godzi się na wykorzystywanie plików cookies firmy Google LLC dotyczących usługi YouTube

Google Analytics

 1. Administrator korzysta z Google Analytics w celu analizy statystyk strony, co wiąże się z zaimplementowaniem w kodzie strony udostępnionego przez Google kodu śledzącego (tzw. tracking code)
 2. Kod bazuje na plikach cookies, ale może wykorzystywać również inne technologie śledzące
 3. Zbierane informacje pozostają anonimowe i nie pozwalają na identyfikację użytkownika

Afiliacja

 1. Na Stronie mogą pojawić się reklamy podmiotów trzecich w postaci linków afiliacyjnych czy bannerów afiliacyjnych
 2. W celu prawidłowego działania programu afiliacyjnego, na Stronie mogą wystąpić pliki cookies następujących firm: Google, Amazon

Logi

 1. Korzystanie ze strony wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera (OVH)
 2. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach, które obejmują m.in. adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego korzysta Użytkownik.
 3. Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretną osobą i stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administracji, a ich zawartość nie jest ujawniona nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem w ovh.com